Προχωράμε μαζί

Από το 1960 με
διαρκή βελτίωση των
προϊόντων και υπηρεσιών μας

Η εταιρία ΤΡΟΦΕΥΣ ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1960


Σήμερα η εταιρία εξυπηρετεί περισσότερους από 1000 επαγγελματίες στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης παρέχοντας περισσότερα από 1500 ποιοτικά προϊόντα.