ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΝΩΠΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Νωπές Πατάτες 10x10
Νωπές Πατάτες Κομμένες στο Χέρι
Νωπές Πατάτες Κυδωνάτες
Νωπές Πατάτες Ροδέλα
Νωπές Πατάτες σε Κύβους
Νωπές Πατάτες Ολόκληρες


Οι Νωπές Πατάτες έρχονται σε vacuum των 2,5kg (ή των 3kg για τις Ολόκληρες). Μια πρωτοποριακή ,πρακτική και εγγυημένη πρόταση για τους επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης !